driver audio main intel D946GZAB hỗ trợ Intel® High Definition Audio

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 11.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Intel
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
2210
QA code driver audio main intel D946GZAB hỗ trợ Intel® High Definition Audio

Driver dùng để cài đặt audio cho main Intel D946GZAB hỗ trợ cho Intel® High Definition Audio