nVIDIA Geforce 2 MX Series

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 13.94 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003
  • Nhà phát hành: nVIDIA
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/04/2010
  • Bình luận:
Vote104
625
QA code nVIDIA Geforce 2 MX Series

Driver cài đặt card màn hình nVIDIA Geforce 2 MX Series
Danh sách card màn hình được hỗ trợ của driver này
GeForce2 MX
GeForce2 MX 100
GeForce2 MX 200
GeForce2 MX 400
GeForce3
GeForce3 Ti 200
GeForce3 Ti 500
GeForce4 MX 420
GeForce4 MX 440
GeForce4 MX 440-SE
GeForce4 MX 440 with AGP8X
GeForce4 MX440SE with AGP8X
GeForce4 MX 460
GeForce2 MX Integrated graphics
GeForce4 MX Integrated graphics
GeForce4 MX 4000
GeForce4 Ti 4200
GeForce4 TI 4200 with AGP8X
GeForce4 Ti 4400
GeForce4 Ti 4600
GeForce4 Ti 4800
GeForce4 Ti 4800 SE
GeForce FX 5100
GeForce FX 5200
GeForce FX 5200LE
GeForce FX 5200 Ultra
GeForce FX 5500
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600 Ultra
GeForce FX 5600SE
GeForce FX 5600XT
GeForce FX 5700

Tìm thêm: nVIDIA, Geforce, 2, MX, Series,