Tips:

Chia sẻ phần mềm, tải phần mềm, download phần mềm, software, hardware, security, ebook, video training, tutorial

Góc giới thiệu
Quy tắc sử dụng
Bảo mật cá nhân
BSG đồng ý với việc bảo vệ bản quyên và bảo mật thông tin cá nhân. BSG muốn cung cấp sự lựa chọn thông tin và sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua dich vụ . Chúng tôi cố gắng không xâm phạm vào các dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách hợp lý nhất.

Sử dụng các thông tin thu thập được
BSG thu thập thông tin về người dùng chủ yếu để nhận biết được các nhu cầu thực sự của họ để có thể cung cấp đến cho khách hàng những gì mà khách hàng thực sự cần thiết. BSG rất muốn cung cấp càng nhiều dịch vụ miễn phí cho khách hàng nên đối với dịch vụ quảng cáo sẽ có thu phí. Các thông tin về người dùng thu thập được giúp chúng tôi có thể làm hiệu quả hơn quảng cáo của khách hàng, thích hợp nhất đối với nhu cầu quảng cáo của khách hàng, đồng thời cũng giúp chúng tôi nâng cao chất lượng của dịch vụ.

Chuyển giao các thông tin
BSG thu thập thông tin các nhân chỉ với mục đích dành cho dịch vụ sử dụng. Chuyển giao các thông tin đó đến người khác chỉ trong trường hợp rất đặc biệt và chỉ sau khi nhận được sự đồng í của cá nhân người dùng
BSG có quyền chuyển giao thông tin về người dùng cho các cộng tác viên cũng như các khách hàng quảng cáo của mình, nhưng chỉ dưới dạng tổng quát, các thông tin chung chung về người dùng.

Bảo vệ thông tin cá nhân
BSG cung cấp dịch vụ tech24 - thu thập và sử dụng thường xuyên thông tin về người dùng sử dụng các dịch vụ của công ty.
BSG quản lý tất cả các dữ liệu được thu thập khi khách hàng cung cấp thông qua biểu mẫu trên trang web. Người dùng có quyền xem các dữ liệu cá nhân của mình, sửa lại các dữ liệu đó.

Quyền cung cấp các thông tin cá nhân
Tất cả thành viên của dịch vụ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân khi dịch vụ mà người dùng muốn sử dụng yêu cầu. Trong trường hợp người dùng không muốn cung cấp các thông tin, họ có thể ngừng tham gia các hoạt động bắt buộc phải cung cấp các thông tin đó.
BSG cam kết sẽ đặc biệt quan tâm tới các dữ liệu cá nhân cần thiết phải bảo mật giúp người dùng có thể yên tâm trong việc sử dụng dịch vụ. BSG lưu í rằng mọi thành viên sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về việc bảo mật các thông tin về tài khoản của họ trên website, đặc biệt là mật khẩu. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân cho việc sử dụng công cộng trên mạng internet sẽ là lỗi của người dùng đồng thời có thể xảy ra trường hợp tài khoản người dùng sẽ bị tự í sự dụng ngoài tầm kiểm soát của người đó
BSG sử dụng cookies để thu thập thông tin của người dùng.Từ đó có thể biết được các hoạt động cũng như các vấn đề hấp dẫn người dùng đó.