Tips:

Chia sẻ phần mềm, tải phần mềm, download phần mềm, software, hardware, security, ebook, video training, tutorial

Góc giới thiệu
Quy tắc sử dụng
1.    Các khái niệm
BSG
. Bussiness Stars Group Ltd. Có trụ sở tại P401 - Nhà K7 Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cổng điện tử . Được tạo bởi công ty BSG trên nền thông tin – công nghệ và được đưa lên mạng internet giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ và theo dõi các thông tin về thế giới công nghệ do công ty BSG cập nhật thường xuyên cùng các cộng tác viên của công ty và từ các nguồn hợp pháp trên mạng internet. Dịch vụ có thể được gọi là dịch vụ (internet) tech24, cổng điện tử ( internet ) tech24.
Người dùng . Là người sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức
Dịch vụ Là tất cả các thao tác được thực hiện thông qua đường điện tử của tech24. Bao gồm : Quyền truy cập và cổng điện tử, các tệp tin, diễn đàn và nhóm trao đổi thông tin, form đặt hàng, newsletters và các dịch vụ khác.
Dịch vụ thông tin Cung cấp cho người dùng nội dung dựa trên các câu hỏi riêng biệt thông qua việc hiển thị các nội dung đó về địa chỉ URL xác định (Đối với tất cả mọi trang trên website ).
Diễn đàn thảo luận Người dùng có thể nói lên ý kiến riêng của mình về một chủ đề nào đó và đăng tải í kiến đó lên trang web.
Dịch vụ tìm kiếm Người dùng có thể sử dụng các công cụ tin học để tìm kiếm và hiển thị các dữ liệu được lưu trữ trên server như : Công cụ tìm kiếm, catalog, thông tin tuyển dụng, blog cá nhân, tin tức công nghệ.
Dịch vụ trao đổi thông tin Khả năng trao đổi giữa các thành viên thông qua các công cụ có sẵn vào việc nhận, lưu trữ và gửi dữ liệu, trong đó bao gồm : Gửi newsletters, đăng tải đánh giá và í kiến của khách hàng, dịch vụ trao đổi các nguồn dữ liệu hấp dẫn
Chat Khả năng trao đổi thông tin giữa những thành viên trực tuyến, hệ thống nhận dạng người dùng – cung cấp khả năng nhập các thông tin lựa chọn về cá nhân để đăng các thông tin đó lên website. Ngoài ra còn có khả năng gửi, nhận các thông tin từ những người khác thông qua dịch vụ.
Hệ thống thư điện tử Cung cấp cho người dùng khả năng gửi và nhân thông tin được gửi bởi người dùng khác vào đúng thời điểm được lựa chọn bởi người dùng đó, thông qua lưu trữ hoặc cung cấp quyền truy nhập các thông tin đó trên server tech24 và quyền được đọc nó cho người nhận.
Hệ thống trang WWW Dịch vụ dựa trên cở sở giúp người dùng có khả năng lưu trữ dữ liệu trên server tech24 và cung cấp chúng cho những người dùng khác trên internet.

2.   Quy định chung
Nội quy này là cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dịch vụ, mỗi người dùng bắt buộc phải tuân theo đúng nội quy đã đề ra. Nội quy cụ thể ( Về các dịch vụ của BSG hoạt động thông qua đường điện tử hoặc trên cơ sở các hợp đồng với BSG ký với các chủ thể khác ) được cung cấp bởi BSG hoặc chủ thể. Mỗi cá nhân bắt đầu sử dụng dịch vụ bắt buộc phỉa tuân thủ đúng theo nội quy này
Nghiêm cấm người sử dụng đăng tải nội dung không hợp pháp ( đặc biệt là trong các bài viết trên forum và các lời bình luận cho các tin tức ).

3.   Thông tin kỹ thuật
Nhằm mục đích sử dụng dịch vụ hiệu quả cần tuân thử các điều kiện sau:
+ Có máy tính kết nối mạng internet
+ Sử dụng trình duyệt MS Internet Explorer 5.0 trở lên hoặc các trình duyệt tương tự
+ Trong trường hợp một số các dịch vụ, để sử dụng một số chức năng của chúng, có khả năng phải bật trong trình duyệt dịch vụ truyền dữ liệu an toàn SSL, dịch vụ hỗ trợ Java Script, Java va cookies.

4.   Các khiếu nại
Các khiếu nại về việc sử dụng dịch vụ tech24 có thể gửi tới công ty thông qua thư điện tử hoặc dưới dạng thư bình thường qua bưu điện tới địa chỉ BSG Ltd.Khiếu nại phải có những thông tin sau : Họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ và mô tả chi tiết về vấn đề khiếu nại. Trả lời khiếu nại sẽ diễn ra trong thời gian là 14 ngày kể từ ngày BSG nhận được khiếu nại của khách hàng.

5.   Trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ
Công ty BSG khẳng định rằng quyền quyết định về nội dung của dịch vụ tech24 đồng thời đối với các thay đổi nhỏ có thể sẽ không thông báo đến người dùng. Người dùng sẽ sử dụng dịch vụ tech24 đúng theo các nội quy đã định ra, không vi phạm thuần phong mỹ tục và trên cơ sở tôn trọng các người dùng khác đồng thời không vi phạm bản quyền của những người khác
BSG không bảo đảm rằng sử dụng dịch vụ tech24 sẽ không xuất hiện bất cứ nhược điểm, lỗi hay các quá trình ngắt quãng của dịch vụ. BSG không đảm bảo rằng kết quả tìm kiếm trên dịch vụ tech24 có thể giải quyết được sự mong muốn của người dùng về thông tin của nội dung tìm kiếm.
BSG không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trong việc sử dụng dịch vụ tech24. Trong đó bao gồm việc down các phần mềm, cài đặt chúng trên máy các nhân vv…

6.   Quyền cá nhân
Người dùng phải tôn trọng bản quyền về nội dung trên tech24. Người dùng bắt buôc phỉa tuân thủ luật bản quyền thông tin.
BSG thông báo rằng nội dung được cung cấp dịch vụ tech24 chứa các thông tin về bản quyền cá nhân đặc biệt về nội dung, hình ảnh, âm thanh, phim video và các chương trình.
Nội dung có các ký hiệu sau"Copyright @ 2008 BSG không vi phạm bản quyền" sẽ được bảo vệ bởi bản quyền của BSG. Nội dung có bản quyền của các cá thể khác được đánh dấu bởi các nội dung riêng khác trên cơ sở các hợp đồng và các điều luật.
Người sử dụng dịch vụ chỉ được sử dụng các nội dung vào mục đích sử dụng của riêng mình. Thay đổi, copy, gửi hoặc đăng lên nơi công cộng hay bất cứ hình thức sử dụng nội dung vào mục đích kinh doanh phải được sự đồng í của công ty BSG trên giấy tờ .
Sử dụng dịch vụ tech24 đồng nghĩa với việc người dùng chấp thuận tất cả các điều lệ đưa ra bởi tech24. BSG không cho phép người dùng sử dụng lại, lưu trữ và phát tán các thông tin được đăng trên website.

7.  Các quyết định khác
BSG không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về việc người dùng sử dụng tech24 sai mục đích với những gì mà nội quy công ty đề ra. BSG có thể thay đổi nội quy này bất cứ lúc nào không thông báo đến với bất kỳ ai. Sử dụng dịch vụ tech24 đồng nghĩa với việc người dùng chấp thuận mọi yêu cầu đề ra trong nội quy. Trong trường hợp có bất ký thắc mắc nào về sử dụng dịch vụ, có thể liên hệ tới :
tech24@bsg.vn