AVG Anti-Malware 7.5.552a1398

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 61.04 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: AVG Technologies
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/09/2008
  • Bình luận:
Vote103
168
QA code AVG Anti-Malware 7.5.552a1398

AVG đạt được Advanced+ rating trong việc phát hiện những thứ “rác”. Heuristic “in the wild” của nó cũng khá tốt. Lưu ý rằng các tính năng hữu ích này không có trong bản miễn phí (chỉ bảo vệ máy tính trước các virus đơn giản)

Một vài tính năng chính "AVG Anti Malware":

· Công nghệ quét sạch 100% của AVG đã đạt rất nhiều giải thưởng vì khả năng phát hiện virus tuyệt vời. Sự kết hợp độc đáo nhiều cách thức phát hiện đã cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối khỏi virus, worm và trojan.
· Công nghệ chống spyware nhanh như cắt, sử dụng cách phát hiện mới nhất để chống spyware, adware, DLL-trojans, keyloggers, và nhiều thứ khác khỏi dữ liệu, các tập tin nén và Registry.
· Công cụ bảo vệ mạnh mẽ AVG Resident Shield bảo vệ tuyệt đối bằng cách quét tất cả các tập tin đang chạy để ngăn chặn sự lây lan.
· E-mail protection kiểm tra tất cả email đã gửi và nhận để bảo vệ khỏi các malware.
· Chức năng tự động xử lý những mã độc hại của AVG sẽ sửa chữa hoặc xóa những tập tin bị nhiễm virus hoặc trojan .. một cách tự động.
· Hỗ trợ đa ngôn ngữ.


Bản mô tả chi tiết bằng tiếng Anh:


AVG Anti-Malware description
:


A program that provides integrated security protection against viruses, worms, trojans, spyware and adware
AVG Anti-Malware provides integrated security protection against viruses, trojans, worms, spyware and adware

AVG Anti-Malware includes:
■ Anti-Virus protects from viruses, worms and trojans
■ Anti-Spyware protects from spyware, adware and other malicious programs

Here are some key features of "AVG Anti Malware":

■ 100% virus detection AVG's scanning engine has received numerous awards for its excellent detection of in the wild viruses, including the VB100% award. Its unique combination of detection methods provides full protection against viruses, worms and trojans.
■ Cutting-edge anti-spyware technology Using the latest state-of-the-art detection technology, AVG detects spyware, adware, DLL-trojans, keyloggers, and much more. Malware hidden in data streams, archives, or the Windows registry is also detected.
■ Full on-access protection The powerful AVG Resident Shield provides maximum protection by scanning every file opened, executed, or saved. It also prevents the opening or executing of infected files.
■ Flexible intelligent scanning The AVG Resident Shield can include/exclude files from being scanned based on individual file extensions and can handle exceptions for potentially unwanted programs such as adware.
■ Full e-mail protection AVG checks every e-mail sent or received, providing full protection from e-mail-borne threats. AVG supports all leading e-mail clients, including MS Outlook, The bat!, Eudora, and all other SMTP/POP3-based e-mail clients, such as Outlook Express. Encrypted connections using SSL are also supported.
■ Automatic threat handling AVG can automatically heal or remove infected files and other threats such as trojans, worms and spyware.
■ Powerful scheduling AVG automatically provides recommended daily schedules for scanning and updating, and also allows you to create custom-scheduled events.
■ Multiple language support No need to buy a special language version.

Tìm thêm: AVG, Anti-Malware, 7.5.552a1398,