Access Administrator 4.83

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 750 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Ixis Research Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
126
QA code Access Administrator 4.83

Bảo các file của bạn và bạn có thể ngăn chặn ai đó có thể khởi chạy, nhìn thấy, thay đổi hoặc xóa nó đi.

AccessAdministrator bảo vệ các file của bạn và hạn chế người dùng có thể chạy chương trình, nhìn thấy, thay đổi hoặc xóa chúng. File được bảo vệ file tự động đối với người dùng mà ta đã tạo ra các thuộc tính trước đó cho nó.

Bạn có thể tắt kết nối Internet, một trờ chơi và bất kỳ một chương trình nào trong thời gian làm việc. Ví dụ từ 9h sáng đến 17h sáng. Bạn chỉ cho người dùng sử dụng các chương trình văn phòng như Micosoft Office, nhưng sau 17h người dùng có thể chơi game hay xem các hình ảnh, và người sử dụng Admin có quyền cao nhất đối với quyền truy cập cơ sở dữ liệu

AccessAdministrator cung cấp công cụ bảo vệ tập đồng thời còn có khả năng để vô hiệu hóa sự truy nhập Internet và trò giải trí khác.

Tìm thêm: Access, Administrator, 4.83, ,