Advanced Security Administrator 13.5

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Ixis Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/09/2010
  • Bình luận:
Vote100
84
QA code Advanced Security Administrator 13.5

Advanced Security Administrator bảo vệ máy tính của bạn và ngăn chặn truy cập từ internet. Tiện ích bảo vệ mật khẩu này cho phép bạn cấm các kiểu truy nhập từ internet để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ngăn chặn người khác lục lọi chiếc máy tính của bạn.

 

Bạn có thể từ chối truy cập vào các thành phần riêng lẻ của rất nhiều applet Control Pane, bao gồm Display, Network, Passwords, Printers, System và Internet Options.


Bạn có thể vô hiệu hóa các khóa khởi động, thanh thực đơn nội dung, cửa sổ DOS, trình soạn thảo Registry, truy cập Mạng và Internet. Bạn có thể ẩn biểu tượng ngoài màn hình nền, ổ cứng, biểu tượng trên Start menu và ngay cả thanh taskbar.


Bạn cũng có thể áp đặt mật khẩu vảo vệ cho Windows và ngăn chặn người dùng chạy các ứng dụng đặc biệt, kiểm soát lưu lượng internet, xem thông số của máy tính sử dụng bởi con bạn hoặc cấp dưới.


Quá trình bảo mật có thể thiết lập cho toàn bộ hệ thống hay cho những người dùng đặc biệt. Bạn sẽ nhận ra giao diện của chương trình rất dễ sử dụng cùng với chức năng giúp đỡ trực tiếp.