AdwareSpywareDetective 3.1

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 4.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: AdwareSpywareDetective
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2010
  • Bình luận:
Vote100
57
QA code AdwareSpywareDetective 3.1

Máy tính của bạn sẽ được bảo vệ toàn diện và chắc chắn hơn với AdwareSpywareDetective - phần mềm chuyên dụng, mạnh mẽ trong việc phát hiện và xử lý các loại sâu máy tính và các chương trình độc hại.


Một số đặc tính nổi bật của AdwareSpywareDetective:

- Chỉ một click chuột cho việc quét, phát hiện và loại bỏ virus.
- Quét Windows Registry.
- Quét Internet Cookie.
- Nhật ký quét.
- Cơ sở dữ liệu về các loại virus được update thường xuyên.