Ardamax Keylogger 3.7 - Phần mềm dùng ghi lại các thao tác trên bàn phím

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Ardamax
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/02/2011
  • Bình luận:
Vote110
3345
QA code Ardamax Keylogger 3.7 - Phần mềm dùng ghi lại các thao tác trên bàn phím

Ardamax Keylogger là một chương trình nhỏ, dễ sử dụng và “trên cả tuyệt vời” trong việc theo dõi, báo cáo lại mọi hoạt động diễn ra trên máy tính của bạn. Rất đáng tin cậy để bạn giao quyền theo dõi, giám sát việc sử dụng máy tính mỗi khi bạn rời xa máy hay vắng nhà.

Ardamax Keylogger báo cáo rõ bạn đã gõ chữ in hay chữ thường, các phím tắt, phím cách, đã vào những trang web nào, đã gửi e-mail với nội dung gì, cho ai…

Bạn có thể biết cả việc sử dụng máy tính của bạn ở những ngày trước đó. Nếu bạn đang xa nhà, nó có thể tự động gửi bản báo cáo qua e-mail cho bạn nếu như bạn đã cho nó biết địa chỉ e-mail cần gửi đến.

 

Khuyến cáo: Đây là một chương trình keylog nên có thể chương trình diệt virus của bạn sẽ cảnh báo hoặc sẽ xóa bỏ ngay.