BPS Spyware Remover Adware Remover 9.4.0.9

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 6 MB
  • Yêu cầu: Windows 9X/ ME/ NT/ 2000/ XP/Vista
  • Nhà phát hành: BulletProofSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2010
  • Bình luận:
Vote100
64
QA code BPS Spyware Remover Adware Remover 9.4.0.9

BPS Spyware and Adware Remover mang lại sự an toàn đáng tin cậy cho PC với khả năng bảo vệ chống lại spyware, adware, cũng như chống lại hacker và lừa đảo (phishing)...

 

BPS Spyware and Adware Remover có khả năng chống lại các cuộc tấn công, thâm nhập của hacker hay ngăn ngừa sự truy cập trái phép của các chương trình khi sử dụng Internet với Firewall (tường lửa). Firewall sẽ theo dõi và thông báo đến bạn những chương trình yêu cầu được truy cập Internet và tùy theo sự cho phép của bạn.