ClamAV Virus Databases 19 August 2011 - Bản cập nhật offline dữ liệu cho ClamAV

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 25 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ClamWin
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/08/2011
  • Bình luận:
Vote
87
QA code ClamAV Virus Databases 19 August 2011 - Bản cập nhật offline dữ liệu cho ClamAV

Bản cập nhật những virus mới cho phần mềm ClamWin antivirus của bạn

Việc update rất đơn giản, bạn chủ cần download file main.cvd và daily.cdv và đưa vào thư mục của máy bạn, thư mục này là thư mục mà bạn đã cài phần mềm. Mặc định đường dẫn thư mục này ở máy bạn sẽ là "C:/Documents and Settings/All Users/.clamwindb"

ClamWin là một chương trình diệt virus miễn phí dành cho hệ điều hành Microsoft Windows, nó có thể được cài đặt dễ dàng và sử dụng mã nguồn mở. Tuy nhiên bạn cần chú ý rằng Clam Free Antivirus không thẻ cập nhật những virus mới liên tục cũng như phát hiện virus tự động được. Bạn cần phải tự động quét các file bị nhiễm virus hay spyware.

Giao diện của ClamAV cũng khá nổi bật, bạn có thể dễ dàng cập nhật cũng như cài đặt chương trình dễ dàng qua hệ thông menu thân thiện của Windows Explore. Clam AntiVirus phiên bản miễn phí, người sử dụng có thể sử dụng miễn phí thông qua giấy phép GNU.