Easy Crypter 2010 3.15

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 51.2 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: G-Soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/04/2010
  • Bình luận:
Vote
128
QA code Easy Crypter 2010 3.15

Easy Crypter - một chương trình an toàn và thuận tiện cho phép bạn mã hóa / giải mã một file riêng lẻ hay nhiều file cũng như văn bản, chẳng hạn như email. Chương trình sử dụng sửa đổi hiện đại của thuật toán DES cho việc mã hóa - một trong những thuật toán mã hóa tốt nhất được chấp nhận như một chuẩn chính thức ở nhiều nước. Easy Crypter dễ dàng để sử dụng và không cần bất kỳ kiến thức nào trong lĩnh vực mật mã.

 

Chương trình cung cấp sự bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy tránh việc truy cập trái phép, với thuật toán mã hóa được sử dụng trong chương trình chống lại tất cả các kiểu tấn công có thể có. Nó có thể được sử dụng cho các tổ chức để bảo vệ bí mật thương mại hay cho cá nhân để lưu trữ thông tin cá nhân.

Tìm thêm: Easy, Crypter, 2010, 3.15,