Easy File & Folder Protector 5.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 746 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: IM-Soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/12/2009
  • Bình luận:
Vote104
398
QA code Easy File & Folder Protector 5.0

File and Folder Protector là phần mềm hỗ trợ bảo mật những files và folder cá nhân của bạn...

File and Folder Protector sẽ cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để có thể khoá folder và files, hoặc ẩn chúng đi, cài password cho chúng...

Tìm thêm: Easy, File, &, Folder, Protector, 5.0,