Elcomsoft Wireless Security Auditor 5 - An toàn khi dùng wireless

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 11.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: ElcomSoft Co. Ltd.
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/07/2012
  • Bình luận:
Vote
133
QA code Elcomsoft Wireless Security Auditor 5 - An toàn khi dùng wireless

Elcomsoft Wireless Security Auditor giúp quản trị viên mạng máy tính xác nhận khả năng bảo mật mạng không dây của công ty bằng cách thực hiện một cuộc kiểm tra truy cập. Chương trình cũng kiểm tra khả năng bảo mật của mật khẩu WPA/WPA2-PSK mạng wirless.