Email Security 3.04

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.46 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Ixis Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/06/2008
  • Bình luận:
Vote100
75
QA code Email Security 3.04

Khi bạn gởi mail, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) thường lưu lại tin nhắn của bạn trên máy chủ mail của họ trước khi phân phát chúng đi. Điều này có thể là 1 mối nguy hiểm lớn, vì các thông tin có liên quan đền bạn có thể bị xem trộm và 1 lúc nào đó có thể nguy hại cho bạn.

Cách an toàn duy nhất tránh được điều này là gởi thẳng email của bạn tới hộp mail của người nhận mà ko để lại dấu vết gì trên internet. Email Security có thể làm được điều này

Tìm thêm: Email, Security, 3.04,