Emsisoft HiJackFree

 • Bản quyền: Free
 • Kích thước: 2.8 MB
 • Yêu cầu:
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.security
 • Ngày cập nhật: 23/09/2013
 • Bình luận:
Vote
51
QA code Emsisoft HiJackFree

http://www.fshare.vn/file/6BG80O1DLC/

Emsisoft HiJackFree giống như một hệ thống phân tích chi tiết, giúp người dùng phát hiện và loại bỏ tất cả các loại Spyware, HiJackers, Adware, Trojans và Worms.

 

Một số tính năng chính

 • Quản lý tất cả các loại Autoruns trên hệ thống
 • Kiểm soát tất cả Explorer và trình duyệt bổ sung (BHOs, thanh công cụ...)
 • Quản lý tất cả các tiến trình đang chạy và các module.
 • Kiểm soát tất cả các dịch vụ, ngay cả những Windows không hiển thị
 • Xem tất cả các mục trong DNS máy chủ.
 • Phân tích các cấu hình hệ thống.
 
 
 
 
Tìm thêm: ,