F-Secure Easy Clean 2.0 Build 18360.26 - Loại bỏ chương trình độc hại

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: F-Secure Corporation
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/09/2012
  • Bình luận:
Vote102
111
QA code F-Secure Easy Clean 2.0 Build 18360.26 - Loại bỏ chương trình độc hại

Một ứng dụng miễn phí giúp máy tính của bạn phát hiện và loại bổ các phần mềm độc hại ra khỏi máy tính.

F-Secure Easy Clean rất dễ dàng sử dụng với giao diện thân thiện sẽ cung cấp cho bạn công cụ mạnh để bạn có thể loại trừ các loại sâu máy tính, virus và những phần mềm độc hại. Khi chạy có có thế nhanh chống quét và phát hiện rootkit  ra khỏi hệ thống và loại bỏ  chúng

Với F-Secure Easy Clean, bạn có thể kiểm tra máy tính và phát hiện các nguy hại đồng thời sửa chưa chúng. Công cụ sẽ quét toàn bộ máy tình phát hiện nhanh chóng và loại bỏ chúng.