FastResolver 1.22 - chuyển host name sang IP và ngược lại

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 36 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nirsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/09/2008
  • Bình luận:
Vote101
162
QA code FastResolver 1.22 - chuyển host name sang IP và ngược lại

FastResolver là công cụ nhỏ chuyển các multiple host name sang các địa chỉ IP và ngược lại. Bạn có thể đánh danh sách các địa chỉ IP hoặc host name mà bạn muốn chuyển. Trong mạng local, FastResolver cũng có thể cho phép bạn lấy địa chỉ MAC của tất cả địa chỉ IP mà bạn quét.