Golden Eye 4.50 (Mắt thần giám sát máy tính giúp bạn)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.52 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/08/2008
  • Bình luận:
Vote102
657
QA code Golden Eye 4.50 (Mắt thần giám sát máy tính giúp bạn)
Golden Eye 4.50 là một công cụ "nhỏ nhưng có võ" có thể giám sát và ghi lại mọi phím gõ, địa chỉ các trang web đã truy cập, tên cửa sổ đã mở và chụp lại màn hình của tất cả các thao tác. Golden Eye 4.50 hoạt động giống như một camera giám sát quay trực tiếp màn hình máy tính của bạn, sau đó tự động lưu trữ những gì ghi nhận được vào một vùng ẩn để bạn xem lại sau này. Golden Eye 4.50 sẽ cung cấp cho bạn một bản báo cáo chi tiết có thể giúp bạn dò ra điểm đích. Nó cũng cho phép bạn phát lại tiến trình các thao tác ghi nhận được bằng cách trình diễn liên tục các ảnh chụp màn hình và tạo ra bản báo cáo chi tiết dưới dạng file web .htm.


Cài đặt và kích hoạt chương trình:

Sau khi tải về, bạn nhấp vào tập tin gesetup.exe để tiến hành cài đặt. Cài đặt xong, bạn kích hoạt chương trình bằng cách nhắp vào Start/golden Eye/ Golden Eye hoặc biểu tượng có hình con mắt trên desktop. Sau đó, giao diện chính của chương trình sẽ mở ra với chỉ một cửa sổ có 5 thẻ - General (thiết lập chế độ kích hoạt chương trình), Report (báo cáo), Monitoring (giám sát), Options (tùy chọn) và About (thông tin về chương trình) - và 6 nút bên dưới - Start Monitoring (bắt đầu giám sát), Stop (dừng), Hide (chạy chương trình ở chế độ ẩn, có thể gọi lại bằng cách gõ tổ hợp phím mặc định Ctrl+Alt+Shift+P), Help (trợ giúp), Register (đăng ký) và Exit (thoát chương trình).

Khai thác chương trình:

Thẻ General: cho phép bạn xác lập hai chế độ kích hoạt chương trình - Invisible Mode (chế độ ẩn) và Normal Mode (chế độ bình thường). Nếu chọn Invisible Mode, Golden Eye 4.50 sẽ tự động gỡ bỏ biểu tượng trên desktop và đường dẫn tắt trên trình đơn Start/Programs để dấu người dùng và khi muốn mở chương trình, bạn sẽ phải vào Start/Run và tìm đường dẫn C:\Program Files\AGS8edsApp\AGSeApp.exe nếu không chọn khởi động chương trình lúc máy khởi động. ở chế độ Normal Mode, GE4.11 cho phép hiển thị biểu tượng trên desktop và đường dẫn tắt trên trình đơn Start/Programs như một chương trình bình thường.

Thẻ Report: cho phép xem báo cáo về các thao tác đã ghi nhận được qua các mẫu ghi trong một bảng liệt kê chi tiết có 5 cột gồm User (người dùng), Time (thời gian), Type (loại ghi nhận thao tác), Content (nội dung) và Size (kích thước của nội dung). Bạn có thể chọn để xem theo từng loại ghi nhận thao tác như Keystrokes (các phím đã gõ), Websites (các trang web đã mở), Window Title (tên cửa sổ được mở), Screenshots (ảnh chụp màn hình), Startup/Shutdown (khởi động/tắt máy), File/Folder (tập tin/thư mục được mở), Exe File Path (đường dẫn tập tin thực thi), Message (thông tin), Clipboard (thông tin nhớ tạm) hay All (tất cả).

Nếu muốn xem trình diễn ảnh chụp màn hình, bạn nhắp vào nút Replay Screenshots bên dưới. Nút Refresh cho phép cập nhật các mẫu ghi vừa ghi nhận được. Nút có hình ống nhòm để tìm nhanh đến mẫu ghi có chứa từ mà bạn vừa gõ trong cửa sổ tìm kiếm Find Text. Nút Delete Selected Records cho phép xóa các mẫu ghi đã chọn và nút Delete All Records để xóa tất cả các mẫu ghi. Để tạo bản báo cáo dưới dạng file web .htm, bạn nhắp vào nút Report Output và một cửa sổ Report sẽ được mở ra cho phép bạn chọn lựa loại ghi nhận thao tác và khoảng thời gian ghi nhận để tạo báo cáo sau khi bạn nhắp vào nút Create Report.

Thẻ Monitoring: cho phép thiết đặt các chế độ giám sát như Screenshot (chụp ảnh màn hình), Keyboard and Password (bàn phím và mật khẩu), Internet, Clipboard (bộ nhớ tạm), Application (ứng dụng), File/Folder Operation (thao tác đối với tập tin và thư mục) và Messengers (các trình nhắn tin). ở mục Screenshot, bạn có thể xác lập việc chụp ảnh màn hình sau mỗi khoảng thời gian xác định từ 20 giây đến 10 phút, xác định chất lượng ảnh chụp, lựa chọn chụp ảnh toàn màn hình hay chỉ chụp ảnh ứng dụng đang chạy, và xác định việc dừng chụp ảnh màn hình nếu hệ thống bị rãnh sau một khoảng thời gian từ 1-10 phút.

Mục Keyboard and Password cho phép xác lập việc ghi nhận tên người dùng, mật khẩu và tất cả các phím được gõ. Mục Internet để xác lập việc giám sát các trang web được mở. Mục Clipboard cho phép xác lập việc ghi nhận những thông tin được nhớ tạm. ở mục Application, chọn Enable Window Title Monitoring để giám sát tên cửa sổ được mở và chọn Enable Exe File Path Monitoring để theo dõi đường dẫn của tập tin chương trình exe, giúp bạn biết được chương trình nào đã được chạy, và tài liệu và bộ phim nào đã được xem. Mục File/Folder Operation cho phép bạn xác lập việc giám sát các thao tác sao chép, tạo mới, xóa... tập tin và thư mục. Mục Messenger để thiết lập việc giám sát các thao tác trong các trình nhắn tin như MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger và AOL Instant Messenger.

Thẻ Options: cho phép thiết lập các tùy chọn cho chương trình như Password Protection (bảo vệ bằng mật khẩu), Hotkey (phím nóng để gọi lại chương trình), Log Files (quản lý việc lưu trữ các tập tin ghi nhận tiến trình giám sát) và Start (thiết lập cách khởi động chương trình). Mục Password Protection để thiết lập việc bảo vệ chương trình bằng mật khẩu. Mục Hotkey cho phép lựa chọn tổ hợp phím nóng để gọi lại chương trình sau khi đã ẩn nó.

Mục Log Files để xác định đường dẫn lưu trữ các tập tin ghi nhận tiến trình giám sát ở phần Log File Path (đường dẫn mặc định là C:\WINDOWS\system32\Sys12Data) và xác định việc xóa các tập tin ghi nhận việc giám sát sau khi thư mục lưu trữ vượt quá dung lượng cho phép từ 10-4.000MB. Cũng trong mục này, phần Current Log files size cho biết dung lượng của các tập tin ghi nhận việc giám sát đang được lưu trữ và nút Clear Log File để xóa tất cả các tập tin được lưu trữ. Mục Start cho phép xác lập việc khởi động chương trình với 3 tùy chọn: tự động khởi động chương trình khi Windows khởi động (Autostart Golden Eye on Windows startup), tự động khởi động việc giám sát khi chương trình được kích hoạt (Autostart monitoring on Golden Eye start), và tự động dấu chương trình khi Windows khởi động (Auto hide Golden Eye on Windows startup).

Thẻ about:
Chứa thông tin về giấy phép, cách đặt mua, kiểm tra cập nhật và nút gỡ chương trình Uninstall Golden Eye. Do chương trình không cho phép gỡ bằng Add or Remove Programs trong Control Panel, nên bạn sẽ phải cần đến nút Uninstall Golden Eye để gỡ sạch toàn bộ các thành phần của Golden Eye 4.50

(Theo 911.com.vn)