HTTP Debugger Pro 3.6 - Tìm kiếm và phân tích lỗi theo qua giao thức Http

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 4.3 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/08/2008
  • Bình luận:
Vote100
87
QA code HTTP Debugger Pro 3.6 - Tìm kiếm và phân tích lỗi theo qua giao thức Http

Mỗi HTTP yêu cầu hoặc báo cáo lại có thể được phân tích để xem giá trị khởi đầu , cookie , chuồi truy vấn , mã nguồn của web HTML / XML , và ngôn ngữ Java/VB ...

Tất cả những trang web hình ảnh đã lưu giữ có thể xem trong trình duyệt web tích hợp . Tất cả lưu lượng có thể lưu giữ dưới dạng file log cũng như mạng RAW hoặc định dạng đã được giả mải ( trình duyệt web có thể thấy được nó )
 
Softx HTTP Debugger làm việc với tất cả trình duyệt web phổ thông hiện nay (IE , Firefox , Opera .... ) và các tiện ích đính kèm . Những nhà lập trình viên có thể sử dụng để xem và phân tích lưu lượng qua HTTP hoặc chương trình của họ

Hệ điều hành yêu cầu
* Windows XP
* Windows 2003
* Windows 2000

Yêu cầu thêm
* 1.0GHz Pentium 4 or Athlon 1000+ or better
* 512MB RAM
* 25MB HDD space