IP Hider 4.2

  • Bản quyền: Trial 3 days
  • Kích thước: 5.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: AllAnonymity
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/06/2009
  • Bình luận:
Vote
386
QA code IP Hider 4.2
http://www.allanonymity.com/setups/iphider.exe

IP Hider giấu địa chỉ IP thực của người dùng, cho phép người dùng duyệt mọi loại trang web mà không lo lắng rằng ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) hay những công cụ tiếp thị khác giám sát thói quen lướt web của bạn hay những kẻ tung thư rác tấn công máy tính của bạn. Cách đơn giản nhất là hướng sự lưu thông qua những proxy vô danh. 1 proxy server giống như 1 bước đệm giữa máy tính và nguồn tài nguyên trên Internet bạn đang truy cập. Dữ liệu bạn yêu cầu đến proxy trước, và sau đó nó sẽ truyền dữ liệu về cho bạn. Kết quả là, trang web sẽ nhận thấy địa chỉ IP của proxy server thay về địa chỉ IP của bạn. Công cụ có 1 danh sách proxy thông minh, chứa các proxy từ nhiều quốc gia khác nhau, do đó bạn có thể chọn 1 proxy cụ thể.

Tìm thêm: IP, Hider, 4.2,