IP LanTracker 1.2 - Theo dõi thông báo IP

  • Bản quyền: Trial 10 days
  • Kích thước: 2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sheaware
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/11/2008
  • Bình luận:
Vote
263
QA code IP LanTracker 1.2 - Theo dõi thông báo IP

Một chương trình theo dõi và thông báo dành cho thiết bị định tuyến mạng (network routers) và modem. 

Trình ứng dụng IP LanTracker  được thiết kế cho phép người sử dụng có thể điều khiển được mạng tại nhà, theo dõi địa chỉ IP của nhà cung cấp, thông báo nếu có sự thay đối, IP LanTracker cung cấp cả FTP, emal SMTP với SSL cho những thông báo đó.

 
IP LanTracker cung cấp những thay đổi địa chỉ IP của người sử dụng tại thời gian hiện tại trên giao diện của trương trình.

Tìm thêm: IP, LanTracker, 1.2, -, Theo, dõi, thông, báo, IP,