ImVajra Password Manager 1.0.34.0821

  • Bản quyền: Trial 30 runs
  • Kích thước: 5.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: ImVajra Software Studio
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/08/2009
  • Bình luận:
Vote
78
QA code ImVajra Password Manager 1.0.34.0821

ImVajra Password Manager là một chương trình mã khóa nổi bật để lưu trữ tài khoản, mật khẩu, số credit card và PIN codes. Chương trinhg có khả năng quản lý và lưu trữ các thông tin và mật khẩu cá nhân giúp bạn, từ đó tự điền vào các khung khi bạn lướt website một cách tự động.

Chương trình cũng hỗ trợ khả năng sinh ra password.