Internet Lock 5.3.0 - Ngăn chặn kết nối Internet bằng mật khẩu

  • Bản quyền: Trial 10 days
  • Kích thước: 523 KB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: TopLang Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/10/2008
  • Bình luận:
Vote103
516
QA code Internet Lock 5.3.0  - Ngăn chặn kết nối Internet bằng mật khẩu

Bạn muốn bảo vệ mật khẩu cho Internet Explorer hay Firefox, Netscape, Outlook hay bảo vệ mật khẩu bất kì kết nối mạng nào?

Bạn có thể sử dụng Internet Lock để bảo vệ mật khẩu các truy xuất internet. Bạn cũng có thể sử dụng Internet Lock để từ chối truy xuất tới bất kì cổng TCP nào, hay ngăn chặn bất kì chương trình nào truy xuất internet.