Kernel File Shredder

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 4.4 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.security
  • Ngày cập nhật: 25/09/2013
  • Bình luận:
Vote
53
QA code Kernel File Shredder

http://www.fshare.vn/file/K8IURFO61E/

Rất nhiều lần, bạn xóa vĩnh viễn các tập tin có thông tin nhạy cảm để không ai có thể truy cập thông tin.Bạn nghĩ rằng một khi tập tin được xóa, không ai sẽ có thể xem được nó, nhưng bạn đã lầm.

Các file bị xóa vẫn có thể được phục hồi trở lại khi sử dụng phần mềm phục hồi dữ liệu, nhưng một khi các tập tin được cắt nhỏ thì không thể được phục hồi trở lại bởi bất kỳ phần mềm phục hồi dữ liệu nào. Kernel File Shredder là một ứng dụng chuyên nghiệp giúp xóa vĩnh viễn các tập tin bằng cách "băm nhỏ" các file, điều này có nghĩa là dữ liệu bạn muốn xóa sẽ được "an toàn" bởi không ai có thể phục hồi chúng.

Yêu cầu hệ thống:

  • Pentium II 400 MHz
  • 64 MB RAM
  • 10 MB
Tìm thêm: ,