LAN Employee Monitor 3.7 - Quản lý hoạt động nhân viên

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: LAN-Monitoring Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/09/2010
  • Bình luận:
Vote100
276
QA code LAN Employee Monitor 3.7 - Quản lý hoạt động nhân viên

LAN Employee Monitor là một ứng dụng hữu ích giúp bạn quản lý hoạt động của nhân viên.

Chương trình này ghi lại màn hình máy tính của nhân viên theo thời gian thực bằng màn hình ma trận. Thêm vào đó, nó còn có thể điều khiển từ xa máy tính của nhân viên, như khởi động lại hay tắt máy của nhân viên, tắt các chương trình mà nhân viên đó đang mở…