LockAnEXE 1.23 - Khóa tệp tin thực thi

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 353 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SecretFileSoftware
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/07/2010
  • Bình luận:
Vote101
432
QA code LockAnEXE 1.23 - Khóa tệp tin thực thi

LockAnEXE là một tiện ích chuyên dùng để khóa các tập tin thực thi (*.EXE), giúp bạn ngăn cấm người khác cài đặt/sử dụng các chương trình tiện ích khi chưa được sự đồng ý của bạn. Sử dụng khá đơn giản, bạn có thể chọn khóa hay mở khóa tập tin.

Tìm thêm: LockAnEXE, 1.23, -, Khóa, tệp, tin, thực, thi,