Malware Defender 2.6.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: TorchSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/03/2010
  • Bình luận:
Vote
62
QA code Malware Defender 2.6.0

Malware Defender là hệ thống ngăn ngừa xâm nhập hệ thống HIPS (Host Intrusion Prevention System) kèm tường lửa. Đây là giải pháp hiệu quả cho việc bảo vệ máy tính của bạn khỏi mọi loại malware (virus, worm, Trojan, adware, spyware, keylogger, rootkit,...)

Malware Defender cũng là một hệ thống nhận diện rootkit tiên tiến, cung cấp các công cụ hữu ích có thể được sử dụng để nhận biết và loại bỏ các malware đang hiện diện.

Bất kể bạn là một chuyên viên hay chỉ là người dùng thông thường, Malware Defender cũng sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ hệ thống của bạn.


Các tính năng chính:

Hệ thống bảo vệ thời gian thực:

    * Giám sát tiến trình, tập tin và registry để phát hiện các hành vi đáng ngờ
    * Giám sát hoạt động mạng
    * Phát hiện mọi loại malware, bất kể đã biết hay chưa
    * Hỗ trợ chế độ học hỏi và âm thầm
    * Hiệu suất hoạt động cao và sử dụng ít tài nguyên


Trình quản lý tiến trình: Xem ảnh

    * Phát hiện các tiến trình và phân luồng ẩn
    * Phát hiện các tiến trình và thành phần chưa chứng nhận
    * Ngừng các tiến trình và phân luồng bằng phương thức tiên tiến
    * Tạm ngừng/tiếp tục các tiến trình và phân luồng
    * Tháo bỏ các thành phần của tiến trình
    * Đóng các xử lý của tiến trình


Trình quản lý các thành phần nhân hệ thống: Xem ảnh

    * Phát hiện các thành phần và phân luồng nhân hệ thống
    * Phát hiện các thành phần nhân hệ thống chưa được chứng nhận
    * Ngừng, tạm ngừng và tiếp tục các phân luồng nhân hệ thống
    * Ngừng các bộ đếm DPC (Deferred Procedure Call) nhân hệ thống


Trình nhận diện Hook: Xem ảnh

    * Phát hiện và loại bỏ hook bảng dịch vụ hệ thống (SSDT)
    * Phát hiện và loại bỏ hook bảng dịch vụ Win32k (shadow SSDT)
    * Phát hiện và loại bỏ hook bảng Interrupt Descriptor (IDT)
    * Phát hiện và loại bỏ hook xử lý SYSENTER
    * Phát hiện và loại bỏ hook đối tượng nhân hệ thống
    * Phát hiện và loại bỏ các thủ tục thông báo nhân hệ thống
    * Phát hiện và loại bỏ hook mã chế độ nhân hệ thống
    * Phát hiện và loại bỏ hook mã chế độ người dùng
    * Phát hiện và loại bỏ hook tin nhắn tổng bộ
    * Phát hiện các thiết bị kết nối
    * Phát hiện các hook thủ tục xử lý trình điều khiển (IRP)


Trình quản lý các ứng dụng khởi động: Xem ảnh

    * Quét toàn bộ các khu vực khởi động
    * Phát hiện các khóa khởi động ẩn
    * Phát hiện các khóa khởi động mới được thêm
    * Khôi phục lại các khóa khởi động đã xóa


Trình duyệt tập tin: Xem ảnh

    * Phát hiện các tập tin và thư mục ẩn
    * Hiển thị và xóa bỏ NTFS Alternate Data Streams (ADS).
    * Xóa bỏ các tập tin đang sử dụng


Trình chỉnh sửa Registry: Xem ảnh

    * Trình chỉnh sửa registry đầy đủ tính năng
    * Phát hiện các khóa registry ẩnYêu cầu hệ thống:

    * Windows 2000 (Service Pack 4)
    * Windows XP (32-bit)
    * Windows 2003 (32-bit)
    * Windows Vista (32-bit)
    * Windows 2008 (32-bit)
    * Windows 7 (32-bit)
 

Tìm thêm: Malware, Defender, 2.6.0,