Masker 7.5

  • Bản quyền: Trial 10 days
  • Kích thước: 2.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SoftPuls Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/08/2008
  • Bình luận:
Vote101
152
QA code Masker 7.5

Thi thoảng các bạn cần phải dấu một số file vào chỗ bí mật, các cách dấu thông thường bằng chính chức năng của hệ điều hành thì chỉ là trò trẻ con (hidden), có một chương trình rất hay cho bạn dấu các file bất kỳ, nó sẽ che dấu file trong một file khác như file hình ảnh, file audio, hay file chương trình, và tất nhiên các file này vẫn hoạt động bình thường khi cõng theo một vài con tầm gửi như vậy, Masker có thể dấu được nhiều file trong một file mang chúng, các file dấu bên trong chỉ có thể mở bằng Masker với password mà bạn đã thiết lập cho lần dấu đầu tiên, bạn có thể xem trực tiếp file đã dấu bằng Masker hay bung nó ra, nói chung là rất dễ dùng.

Tìm thêm: Masker, 7.5,