Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 2.0.375.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 72 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/11/2010
  • Bình luận:
Vote101
167
QA code Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 2.0.375.0

Microsoft Forefront là dòng sản phẩm lĩnh hội những cái tốt nhất trong các sản phẩm bảo mật giao dịch cung cấp sự bảo mật và điều khiển tốt hơn thông qua một hệ thống tích hợp với các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã có thông qua sự triển khai, quản lý và phân tích đơn giản.

Microsoft Forefront là dòng sản phẩm bảo mật trong giao dịch giúp bảo vệ cho các máy trạm, các ứng dụng máy chủ và mạng