Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit) - Tìm kiếm các phần mềm nguy hiểm

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 11 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 15/11/2013
  • Bình luận:
Vote
68
QA code Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit)

Khi quá trình tìm kiếm và loại bỏ đã hoàn thành, công cụ hiển thị sẽ báo cáo kết quả cho bạn biết những phần mềm nguy hiểm nào đã bị phát hiện và loại bỏ chúng.

Microsoft đưa ra phiên bản cập nhật công cụ này vào ngày thứ 3 của tuần thứ 2 mỗi tháng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật. Chương trình được cung cấp trong phần cập nhật Microsoft Update, Windows Update và Microsoft Download Center.

Tuy nhiên, Microsft khuyến cáo để loại bỏ triệt để phần mềm nguy hiểm và virus, hãy sử dụng cả công cụ diệt virus.

 Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit)