Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 372 MB
  • Yêu cầu: Windows 2003
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/06/2008
  • Bình luận:
Vote105
1816
QA code Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

Windows Server 2003 Service Pack 2 cải tiến khả năng bảo mật, tăng độ tin cậy và đơn giản hóa việc quản trị, cập nhật được những phần vá lỗi mới nhất. Mười lý do chính mà Microsoft khuyến cáo doanh nghiệp nên cập nhật SP2 có phần cải thiện cho IPSec, công cụ DCDIAG (Domain Controller Diagnostics) và MS Configuration (MSCONFIG). Service Pack 2 cũng cập nhật chương trình ICACLS (Access Control List) để cho phép mức độ phức tạp hơn khi sao lưu Access Control List.


SP2 bao gồm phiên bản Microsoft Management Console 3.0. MMC 3.0 cung cấp một framework thống nhất và đơn giản hóa các tác vụ quản lý hệ thống mỗi ngày trên Windows bằng cách cung cấp việc điều hướng chung, những thanh thực đơn, thanh công cụ... có thể được dùng để quản trị mạng, các máy tính, dịch vụ, ứng dụng và các thành phần hệ thống khác. MMC không thực hiện các chức năng quản trị nhưng lưu giữ các thành phần khác nhau của Windows lẫn không thuộc Microsoft thực hiện công việc này.

Tìm thêm: Microsoft, Windows, Server, 2003, Service, Pack, 2,