MyUSBOnly 2011 6.7 - Bảo mật dữ liệu USB

  • Bản quyền: Trial 27 days
  • Kích thước: 2.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7
  • Nhà phát hành: My USB
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/03/2012
  • Bình luận:
Vote102
137
QA code MyUSBOnly 2011 6.7 - Bảo mật dữ liệu USB

Chỉ cắm được USB riêng của bạn với My USB only. Dù bạn thuộc dân IT chuyên nghiệp, một chủ nhân doanh nghiệp nhỏ, hay bất cứ ai quan tâm đến dữ liệu an ninh của mình, My USB only sẽ giúp bảo vệ hiệu quả khỏi mọi sự lấy cắp dữ liệu mật trong máy tính của bạn.

Phần mềm này an toàn cho các files: dù lấy cắp thông tin hay chỉ đọc mà không phép, đều quá dễ cho bạn hơn bao giờ hết

Điều đơn giản là bạn cắm cây viết USB vào cổng, chép một số files rồi sau đó đút vào túi.

Bạn thường quá cẩn thận khi cho mật mã các file sao lưu và thông tin gửi qua internet nhưng bạn lại không bảo vệ cổng USB. Điều này có nghĩa hàng ngày bất cứ ai vào ra nhà, cơ quan đều cũng có thể chép lén lút những file quan trọng trong máy tính vào cây viết USBcủa họ dễ dàng đút bào túi. Những kẽ xấu có thể dùng cách này lấy trộm files, thông tin tài chính và cả lý lịch của bạn. Với My USB only, tất cả thông tin này đều được bảo vệ hiệu quả.


Những nét thật đặc biệt của chương trình:
1) Ngừa các chuyện lấy cắp thông tin mật bằng cách ngăn chận mọi công cụ USB lạ cắm vào máy bạn ngoại trừ thứ USB nào quen thuộc. Sẽ không còn chuyện mất file quan trọng của bạn qua cây viết USB, thẻ nhớ, Ipod, các ổ cứng USB các mp3 player.
2) Nó sẽ kiểm tra qua một danh sách trắng cho các công cụ USB với riêng từng hãng, thông số hiệu nào sẽ được phép dùng.
3) Âm thầm ghi lại mọi việc kết nối USB và files, folders chép thay đổi hay xóa.
4) Nhận một thông báo bằng Email khi một công cụ USB không được phép kết nối vào máy tính bạn
5) Cấu hình thiết lập mật mã và một danh sách trắng (USB riêng nào được phép)
6) Chạy một cách vô hình nên bạn có thể bắt dễ dàng một nhân viên, khách lạ viếng thăm, thành viên gia đình hay quản lý nào đã kết nối máy tính bạn không được phép.
7) MyUSBOnly là sản phẩm duy nhất, chiếm ưu thế hiện này vô cùng tiện lợi cung cấp an ninh cho công cụ USB. Kỹ thuật hoạt động như bức tường lửa ghi nhận cổng USB có bất cứ gì kết nối vào máy tính .