Net Tools 5.0.70 - Bộ 175 công cụ quản trị, bảo mật hệ thống

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 25.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Mohammad Ahmadi Bidakhvidi
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/11/2008
  • Bình luận:
Vote102
1387
QA code Net Tools 5.0.70 - Bộ 175 công cụ quản trị, bảo mật hệ thống

Net Tools là một tập hợp các công cụ toàn diện nhằm theo dõi các máy khách,quét mạng ,bảo mật và các công cụ quản trị khác.Tất cả đều có sự tương tác cao với người dùng.Đây là một công cụ không thể thiếu đối với những người quản trị có liên quan đến bảo mật, đào tạo.Công cụ này được xây dựng trên các ngôn ngũ chính như Microsoft Visual Basic 6, Visual C++, Visual C# and Visual Studio .NET.


Là một phần mềm quản lý mạng và bảo mật cho Internet vàLocal Area Networks, chương trình cung cấp cho các máy client một khả năng thích nghi đối với kỉ nguyên công nghệ.Một các công nghiệp các tool trong bộ này đều là các phần mềm mới nhất hỗ trợ các giao thức cũng như kiến trúc mạng không dây hay có dây.Đây là một sự kết hợp mạnh mẽ của network scanning, security, file, system, và administrator tools một cách tôt nhất trong quá trình theo dõi các kết nối mạng dành cho người quản trị.Thêm nữa nó còn bao gồm rất nhiều tiện ích đối với file và hệ thống.Phần mềm hỗ trợ Microsoft Windows OS (Windows 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista) đặc biệt là trên XP.
Các công cụ của bộ phần mềm này được chia ra làm 4 nhóm chính là: nhóm công cụ ứng dụng cho mạng Internet và mạng nội bộ, nhóm công cụ quản lý file, nhóm công cụ ứng dụng khác và nhóm công cụ tạo lập một IRC server. Ngoài ra nó còn tích hợp thêm cho bạn một chương trình nghe nhạc mp3 và một chương trình bảo vệ màn hình (screensaver). Bạn có thể tìm hiểu một số tính năng chính của chương trình này như sau:

1. Nhóm công cụ ứng dụng mạng Internet và mạng nội bộ (NetWork Tools): Phần này cung cấp cho bạn các công cụ ứng dụng như là: kiểm tra đường truyền Internet, kiểm ra IP, Port, Ping, Trace, đồng bộ thời gian trên máy tính với thời gian trên Internet, Chat trong mạng nội bộ, gửi mail cho nhiều người cùng lúc, kiểm tra Trojan, điều khiển máy tính từ xa...

2. Nhóm công cụ quản lý file (File Tools): Đây là nhóm công cụ giúp bạn có thể cắt, ráp file, kiểm tra file trùng lập, đổi tên, mã hóa và giải mã các file…

3. Nhóm công cụ khác (Misc Tools): Gồm các công cụ như là: giải cứu lại password, kiểm tra thẻ tín dụng, chuyển đổi các mã nhị phân, khởi động lại máy tính nhanh…

4. Nhóm công cụ tạo lập một IRC server (Exterior Tools): Phần này cho phép bạn tạo lập một IRC server để Chat.


Với hơn 175 công cụ và dung lượng chỉ với 25 mb…bạn còn chờ gì nữa mà không thử nghiệm ngay nào


1) IP Address Scanner
2) IP Calculator
3) IP Converter
4) Port Listener
5) Port Scanner
6) Ping
7) NetStat (2 ways)
8) Trace Route (2 ways)
9) TCP/IP Configuration
10) Online - Offline Checker
11) Resolve Host & IP
12) Time Sync
13) Whois & MX Lookup
14) Connect0r
15) Connection Analysator and protector
16) Net Sender
17) E-mail seeker
18) Net Pager
19) Active and Passive port scanner
20) Spoofer
21) Hack Trapper
22) HTTP flooder (DoS)
23) Mass Website Visiter
24) Advanced Port Scanner
25) Trojan Hunter (Multi IP)
26) Port Connecter Tool
27) Advanced Spoofer
28) Advanced Anonymous E-mailer
29) Simple Anonymous E-mailer
30) Anonymous E-mailer with Attachment Support
31) Mass E-mailer
32) E-mail Bomber
33) E-mail Spoofer
34) Simple Port Scanner (fast)
35) Advanced Netstat Monitoring
36) X Pinger
37) Web Page Scanner
38) Fast Port Scanner
39) Deep Port Scanner
40) Fastest Host Scanner (UDP)
41) Get Header
42) Open Port Scanner
43) Multi Port Scanner
44) HTTP scanner (Open port 80 subnet scanner)
45) Multi Ping for Cisco Routers
46) TCP Packet Sniffer
47) UDP flooder
48) Resolve and Ping
49) Multi IP ping
50) File Dependency Sniffer
51) EXE-joiner (bind 2 files)
52) Encrypter
53) Advanced Encryption
54) File Difference Engine
55) File Comparasion
56) Mass File Renamer
57) Add Bytes to EXE
58) Variable Encryption
59) Simple File Encryption
60) ASCII to Binary (and Binary to ASCII)
61) Enigma
62) Password Unmasker
63) Credit Card Number Validate and Generate
64) Create Local HTTP Server
65) eXtreme UDP Flooder
66) Web Server Scanner
67) Force Reboot
68) Webpage Info Seeker
69) Bouncer
70) Advanced Packet Sniffer
71) IRC server creater
72) Connection Tester
73) Fake Mail Sender
74) Bandwidth Monitor
75) Remote Desktop Protocol Scanner
76) MX Query
77) Messenger Packet Sniffer
78) API Spy
79) DHCP Restart
80) File Merger
81) E-mail Extractor (crawler / harvester bot)
82) Open FTP Scanner
83) Advanced System Locker
84) Advanced System Information
85) CPU Monitor
86) Windows Startup Manager
87) Process Checker
88) IP String Collecter
89) Mass Auto-Emailer (Database mailer; Spammer)
90) Central Server (Base Server; Echo Server; Time Server; Telnet Server; HTTP Server; FTP Server)
91) Fishing Port Scanner (with named ports)
92) Mouse Record / Play Automation (Macro Tool)
93) Internet / LAN Messenger Chat (Server + Client)
94) Timer Shutdown/Restart/Log Off/Hibernate/Suspend/ Control
95) Hash MD5 Checker
96) Port Connect - Listen tool
97) Internet MAC Address Scanner (Multiple IP)
98) Connection Manager / Monitor
99) Direct Peer Connecter (Send/Receive files + chat)
100) Force Application Termination (against Viruses and Spyware)
101) Easy and Fast Screenshot Maker (also Web Hex Color Picker)
102) COM Detect and Test
103) Create Virtual Drives
104) URL Encoder
105) WEP/WPA Key Generator
106) Sniffer.NET
107) File Shredder
108) Local Access Enumerater
109) Steganographer (Art of hiding secret data in pictures)
110) Subnet Calculater
111) Domain to IP (DNS)
112) Get SNMP Variables
113) Internet Explorer Password Revealer
114) Advanced Multi Port Scanner
115) Port Identification List (+port scanner)
116) Get Quick Net Info
117) Get Remote MAC Address
118) Share Add
119) Net Wanderer
120) WhoIs Console
121) Cookies Analyser
122) Hide Secret Data In Files
123) Packet Generator
124) Secure File Splitting
125) My File Protection (Password Protect Files, File Injections)
126) Dynamic Switch Port Mapper
127) Internet Logger (Log URL)
128) Get Whois Servers
129) File Split&Merge
130) Hide Drive
131) Extract E-mails from Documents
132) Net Tools Mini (Client/Server, Scan, ICMP, Net Statistics, Interactive, Raw Packets, DNS, Whois, ARP, Computer's IP, Wake On LAN)
133) Hook Spy
134) Software Uninstaller
135) Tweak & Clean XP
136) Steganographic Random Byte Encryption
137) NetTools Notepad (encrypt your sensitive data)
138) File Encrypter/Decrypter
139) Quick Proxy Server
140) Connection Redirector (HTTP, IRC, ... All protocols supported)
141) Local E-mail Extractor
142) Recursive E-mail Extractor
143) Outlook Express E-mail Extractor
144) Telnet Client
145) Fast Ip Catcher
146) Monitor Host IP
147) FreeMAC (MAC Address Editor)
148) QuickFTP Server (+user accounts support)
149) NetTools Macro Recorder/Player (Keybord and Mouse Hook)
150) Network Protocol Analyzer
151) Steganographic Tools (Picture, Sounds, ZIP Compression and Misc Methods)
152) WebMirror (Website Ripper)
153) GeoLocate IP
154) Google PageRank Calculator
155) Google Link Crawler (Web Result Grabber)
156) Network Adapter Binder
157) Remote LAN PC Lister
158) Fast Sinusoidal Encryption
159) Software Scanner
160) Fast FTP Client
161) Network Traffic Analysis
162) Network Traffic Visualiser
163) Internet Protocol Scanner
164) Net Meter (Bandwidth Traffic Meter)
165) Net Configuration Switcher
166) Advanced System Hardware Info
167) Live System Information
168) Network Profiler
169) Network Browser
170) Quick Website Maker and Web Gallery Creator
171) Remote PC Shutdown
172) ****** Port Terminal
173) Standard Encryptor
174) Tray Minimizer
175) Extra Tools (nmap console & win32 version)