Network Event Viewer 8.0.0.77

  • Bản quyền: Trial 20 days
  • Kích thước: 4.2 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Janco Associates, Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/09/2010
  • Bình luận:
Vote101
125
QA code Network Event Viewer 8.0.0.77

Network Event Viewer là chương trình có chức năng download nhật ký các sự kiện (event log) được cấu hình sẵn trên máy tính

 

Một dịch vụ download được cấu hình sẵn cho phép các file log có thể được tải về theo một lịch đã cấu hình trước dưới dạng xem lại sau hoặc email cảnh báo về một sự kiện cụ thể nào đó.

 

Những tập tin log có thể được hợp nhất giúp người quản trị dễ dàng theo dõi hoặc lọc ra các nội dung cần thiết dựa trên log, level, host, time, source, category, event ID và user.

 

Network Event Viewer đồng thời cũng cho phép người quản trị chức năng xóa các nhật ký sự kiện từ xa

 

Các tính năng chính của chương trình

 

. Hỗ trợ tối đa trong việc xem các tập tin log của Windows

. Tải nhanh chóng và duyệt hàng loạt file log với chức năng khám phá hệ thống mạng kèm theo tự động tìm kiếm file log.

. Hợp nhất và lưu trữ file log dưới dạng file server hoặc SQL server

. Tự động cấu hình Active Directory và server mới.

. Bộ lọc và tìm kiếm các file log được thiết kế trực quan

. Có chức năng lập lịch cho việc download, phân tích và xoá các file log tùy chọn.

. Nâng cao tính cụ thể trong email cảnh báo cho người quản trị

. Xuất các file log đã được lọc sang bảng SQL Server hoặc sang các định dạng sau CSV, HTML, TEXT, và XML
. Tập trung các file log đã được lọc vào Syslog server.

. Lập lịch thuật toán tự động khai thác dữ liệu nhằm mục đích tổng kết các báo cáo sau đó chuyển qua email hoặc xuất ra file.

. Xem và quản lý thuộc tính các file log góp phần giảm thiểu việc phải kết nối đến từng server hoặc máy trạm.

. Xem dữ liệu dưới dạng hex, ASCII, hoặc Unicode

. Hỗ trợ bỉểu tượng trạng thái dưới thanh taskbar

. Không đòi hỏi cài đặt bất cứ công cụ nào trên máy trạm cần quản lý.

 

Yêu cầu hệ thống

 

. Net Framework 2.0

. Tài khoản admin của domain

. Windows Management Instrument (Client và Server)

 


Tìm thêm: Network, Event, Viewer, 8.0.0.77,