Norton AntiVirus Virus Definitions January 26, 2013

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 186 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Symantec
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/01/2013
  • Bình luận:
Vote102
215
QA code Norton AntiVirus Virus Definitions January 26, 2013

Cập nhật miễn phí dữ liệu cho sản phẩm phần mềm Norton AntiVirus Virus (NAV)

Việc cập nhật file sẽ giúp bảo vệ chắc chắn máy tính được bảo vệ trước những virus mới xuất hiện. Nó rất quan trọng cho việc giúp máy tính bán được bảo vệ an toán.
 

Cách cập nhật.

-  Download Virus Definitions. File download về tên có dạng như sau: Năm Tháng Ngày … Ví dụ: 20081215-004-x86(có nghĩa là bản cập nhật cơ sở dữ liệu vào ngày 15/12/2008)

Bạn lưu về máy rồi chạy file này trên máy cần cập nhật cơ sở dữ liệu virus. Để kiểm tra bạn chạy chương trình và theo dõi phần Virus Definitions trong phần kiểm tra trạng thái của chương trình, nếu ngày được thông báo như ngày của bản cập nhật là đã cập nhật thành công.