Norton Power Eraser 4.0 Beta

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 2.9 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.security
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
54
QA code Norton Power Eraser 4.0 Beta

http://www.fshare.vn/file/OKZUDU3GRN/

Có một số mối đe dọa mà các chương trình hợp pháp mạo danh, thay đổi trình duyệt hoặc đồ họa màn hình khởi động, và thậm chí chuyển hướng giao thông. Máy quét tiêu chuẩn của chúng tôi nhất thiết phải có một sự cân bằng tinh tế giữa phát hiện phần mềm độc hại và loại bỏ hiệu quả và sai lầm loại bỏ các file hợp pháp.Đôi khi, các chương trình "scareware" có thể yêu cầu chiến thuật đặc biệt để loại bỏ chúng. Với công cụ Norton Power Eraser, những mối đe dọa (và những người khác) được nhắm mục tiêu cụ thể, và do đó được phát hiện và loại bỏ hiệu quả.

Bạn nên sử dụng công cụ Norton Power Eraser khi không có gì khác sẽ loại bỏ một chương trình gây phiền nhiễu và bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn các máy quét có thể kiểm dịch một chương trình hợp pháp.

Vì Norton Power Eraser sử dụng các phương pháp tích cực để phát hiện các mối đe dọa, có nguy cơ nó có thể lựa chọn một số chương trình hợp pháp để loại bỏ. Bạn nên sử dụng công cụ này rất cẩn thận, và chỉ sau khi bạn đã cạn kiệt các tùy chọn khác

Tìm thêm: ,