OpenSolaris Indiana 2009.06 / 2010.02-134

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 685 MB
  • Yêu cầu: Linux / Unix
  • Nhà phát hành: Opensolaris
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/06/2008
  • Bình luận:
Vote102
315
QA code OpenSolaris Indiana 2009.06 / 2010.02-134

OpenSolaris là một sản phẩm được phát triển dưới sự hỗ trợ của hãng Sun Microsystems.
 
Hệ điều hành bắt nguồn từ nhân, một số thư viện và tập lệnh sẵn có trên hệ điều hành nổi tiếng Solaris Unix.