PC Tools AntiVirus Free 9.0.0.912

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 3.9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: PC Tools
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/05/2012
  • Bình luận:
Vote
92
QA code PC Tools AntiVirus Free 9.0.0.912
PC Tools AntiVirus là một phần mềm giúp bạn bảo vệ PC trước những cuộc tấn công của virus, worm hay trojan.

Nó có chế độ bảo vệ thời gian thực, ngăn chặn các loại phần mềm độc hại thực thi, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên để đảm bảo bạn luôn được bảo vệ trước những loại virus mới nhất.

PC Tools AntiVirus 
có thể giúp bạn tránh được rất nhiều nguy cơ từ Internet khi bạn online.