PDF Protection Remover 3.0 - Bảo vệ tài liệu dạng file PDF

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 9.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: PDFArea Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/11/2008
  • Bình luận:
Vote103
243
QA code PDF Protection Remover 3.0 - Bảo vệ tài liệu dạng file PDF

Password Protection: cho phép bạn đặt mật khẩu bảo vệ file PDF của mình với 2 mức độ “owner” và “user”.

Mật khẩu “owner” sẽ cho phép người khác đọc nhưng không thể in ấn, chỉnh sửa, … còn mật khẩu “user” thì cấm hoàn toàn việc mở ra để đọc.