Panda Antivirus for Mac - Bảo vệ máy tính sử dụng hệ điều hành Mac OS X chống lại những mối nguy về bảo mật

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 41.2 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
  • Nhà phát hành: Panda Security
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/10/2013
  • Bình luận:
Vote
52
QA code Panda Antivirus for Mac

Panda Antivirus for Mac quét các tập tin và thư điện tử, phát hiện và loại bỏ hoặc chặn tất cả mối đe dọa như trojan, spyware, adware, keylogger... Các công cụ hack, botnet, dialers, scareware và mối đe dọa khác được thiết kế cho Windows, nhưng cũng ảnh hưởng đến Mac, chẳng hạn như virus macro.

 Panda Antivirus for Mac


Phần mềm có hai cơ chế quét. Truy cập quét hay còn gọi là bảo vệ thường trực, bảo vệ máy tính mọi lúc và cảnh giác với bất kỳ sự cố an ninh. Cơ chế nữa là quét theo yêu cầu, cho phép người dùng để khởi động quét của hệ thống hoàn chỉnh hoặc các thành phần cụ thể.

Panda Security for Mac có 6 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Đức và Nhật Bản.

Có khoảng 5.000 chủng phân loại phần mềm độc hại ảnh hưởng đến hệ thống của Apple, với khoảng 500 mẫu mới xuất hiện mỗi tháng. Ngoài ra còn có 170.000 virus macro cho Windows cũng có thể gây hại cho hệ điều hành Mac. Trong năm 2010, khoảng 175 lỗ hổng đã được phát hiện trên hệ điều hành này.