Panda Cloud Cleaner

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 29.13 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.security
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
50
QA code Panda Cloud Cleaner

http://www.fshare.vn/file/CNWBOSVJ31/

Panda Cloud Cleaner là một disinfector tiên tiến dựa trên trí tuệ tập thể (quét trong các đám mây) để phát hiện phần mềm độc hại mà các giải pháp bảo mật truyền thống không thể phát hiện.

Tìm thêm: ,