Panda Global Protection 2013 6.00.01

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 892 KB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / XP X64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Panda Software International
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
60
QA code Panda Global Protection 2013 6.00.01

Với công nghệ thông minh Panda Global Protection Collective Intelligence model, chạy và cài đạt tốn rất ít tài nguyên hỗ trợ sao lưu dữ liệu và tưng tốc dọn dẹp máy tính

Những tính năng chính
:
- Anti-Virus
- Anti-Spyware
- Anti-Phishing
- Anti-Rootkit
- Firewall
- Identity Protect
- Anti-Spam
- Parental Control
- Premium Backup
- PC Tune Up
...