PasswordFox 1.36 - Phần mềm khôi phục, quản lý mật khẩu trên FireFox

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 58 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7
  • Nhà phát hành: Nir Soft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 13/12/2013
  • Bình luận:
Vote
58
QA code PasswordFox 1.36

Download phần mềm khôi phục, quản lý mật khẩu trên FireFox PasswordFox 1.36; tải phần mềm khôi phục, quản lý mật khẩu trên FireFox PasswordFox 1.36 - PasswordFox là một công cụ khôi phục password nhỏ,nó cho phép bạn xem username và password lưu trữ bởi trình duyệt web Mozilla Firefox.

Theo mặc định, PasswordFox hiển thị password được lưu trữ của hồ sơ hiện tại của bạn, nhưng bạn có thể dễ dàng chọn xem password của bất kỳ hồ sơ Firefox nào khác.Đối với mỗi mục nhập password, những thông tin sau được hiển thị: Record Index, Web Site, User Name, Password, User Name Field, Password Field, và tên file Signon.

PasswordFox không yêu cầu bất cứ quá trình cài đặt nào hay file DLL bổ sung nào. Tuy nhiên, trình duyệt Firefox phải được cài đặt trên máy của bạn để cho phép PasswordFox lấy danh sách các mật khẩu.

 

phần mềm khôi phục, quản lý mật khẩu trên FireFox PasswordFox 1.36

 

 

 

PasswordFox 1.36; phan mem khoi phuc mat khau; phan mem quan ly mat khau; phan mem ma hoa mat khau; khoi phuc mat khau tren firefox; tải miễn phí PasswordFox 1.36