Perlovga Removal Tool - Loại bỏ virus temp2.exe từ tất cả các phân vùng ổ cứng

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 66 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7
  • Nhà phát hành: iSergiwa Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 15/11/2013
  • Bình luận:
Vote
67
QA code Perlovga Removal Tool

PRT (Perlovga Removal Tool) cũng loại bỏ các leftovers của vi rút này bằng cách loại bỏ các tập tin của autorun.inf và làm sạch hệ thống, vì vậy bạn sẽ không nhìn thấy mục "autoplay" nữa.

Khởi động máy tính của bạn trong chế độ an toàn và chạy công cụ này. Nếu bạn có flash/đĩa mềm bị nhiễm bạn có thể chèn chúng và bắt đầu click, bạn có thể lặp lại điều này cho mỗi ổ đĩa mà bạn có.

PRT (Perlovga Removal Tool) hoạt động không chỉ loại bỏ virus perlovga, ngoài ra, nó loại bỏ nhiều virus và nó sẽ loại bỏ bất kỳ virus tương tự trong tương lai.

PRT (Perlovga Removal Tool