Protected Folder 1.1 - Bảo vệ thư mục nhạy cảm

  • Bản quyền: Trial 20 uses
  • Kích thước: 3.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: IObit
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/02/2012
  • Bình luận:
Vote102
251
QA code Protected Folder 1.1 - Bảo vệ thư mục nhạy cảm

Iobit Protected Folder được thiết kế để bảo vệ tập tin và thư mục tránh khỏi các ánh mắt nhòm ngó để bảo vệ tập tin quan trọng. Chỉ cần kéo và thả các thư mục và tập tin vào Iobit Protected Folder thì không ai có thể thấy hoặc đọng vào chúng. Bạn đang quan tâm đến sự riêng tư, trộm cắp dữ liệu, mất dữ liệu, hoặc dữ liệu bị rò rỉ, Iobit Protected Folder là một công cụ lý tưởng cho bạn.

 
Lợi ích chính:
Rất dễ sử dụng: Chỉ cần kéo và thả tập tin vào và được bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của iobit Protected Folder. Giao diện thân thiện rất dễ sử dụng
 
Ẩn tập tin: Ẩn thư mục, tập tin, video, tài liệu quan trọng. Không ai có thể nhìn thấy ngoài bạn
 
Chặn truy cập: Dễ dàng chặn truy cập tới các tập tin, thư mục, và các chương trình mà bạn chọn. mật khẩu của bạn có thể bảo vệ thư mục và tập tin của nó thì người khác có thể nhìn thấy nhưng không thể truy cập, đọc hoặc xem nội dung của nó.
 
Bảo vệ tuyệt đối: Bảo vệ các file của bạn đã được thay đổi bởi người khác. Không ai có thể thay đổi nội dung các tập tin mà không được sự cho phép của bạn. Khóa tập tin và thư mục được không thay đổi.
 
Bảo vệ sự riêng tư: Giữ những dữ liệu diêng tư, các tập tin của bạn, hình ảnh hay video được bảo vệ, cách duy nhất để truy cập các tập tin này là bằng mật khẩu của bạn.
 
Các dữ liệu sẽ không bị mất mát hay bị thay thế:Khóa tập tin hoặc thư mục quan trọng của bạn bị vô tình xóa, thay thế, hoặc bị đánh cắp bởi những người khác.
 
An toàn và bảo mật: Thư mục được bảo vệ an toàn. không virus, adware, và spyware