ProxyCap 4.20 - Chuyển đổi Proxy linh hoạt

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.5 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ProxyCap
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/05/2011
  • Bình luận:
Vote101
180
QA code ProxyCap 4.20 - Chuyển đổi Proxy linh hoạt

ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.

Việc này được thực hiện thông qua 1 giao diện thân thiện người dùng, mà không cần phải tinh chỉnh lại bất kỳ 1 thứ gì trong Internet clients.

ProxyCap cung cấp hệ thống rule linh hoạt và cho phép bạn định nghĩa những rule riêng. Bạn có thể thêm vào 1 rule mới với chỉ vài click chuột.

Tìm thêm: ,