Secure Data Wiper 3.0.1.5

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Pro Data Doctor
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/08/2008
  • Bình luận:
Vote100
63
QA code Secure Data Wiper 3.0.1.5

Data Doctor's Secure Data Wiper là một chương trình bảo mật chuyên nghiệp giúp bạn xóa file hoàn toàn từ đĩa cứng. Khi bạn xóa file hay folder, nó sẽ được chuyển tới thùng rác.

Việc đổ rác sẽ không xóa nó đi, tên file được xóa khỏi danh sách trong đĩa cứng, nhưng dữ liệu vẫn còn tồn tại. Chương trình này sẽ đảm bảo xóa file vĩnh viễn, không hồi phục được bằng phương pháp xóa file và các khoảng đĩa đã được sử dụng hay còn trống.

Tìm thêm: Secure, Data, Wiper, 3.0.1.5,