Security Administrator 11.6

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.83 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Getfreefile
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/04/2008
  • Bình luận:
Vote100
131
QA code Security Administrator 11.6
Chương trình bảo vệ máy tính của bạn và ngăn chặn truy cập vào internet, Tiện ích bảo vệ password cho phép bạn ngăn chặn các truy cập trái phép để bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn người khác tấn công PC của mình.
Bạn có thể không cho phép truy cập vào các thành phần trong Control Panel bao gồm:Display, Network, Passwords, Printers, System and Internet Options.
Bạn còn có thể vô hiệu hóa khóa khởi động, nội dung chuột phải, các của sổ DOS, sửa chữa registry, quyền truy cập vào Network và Internet. Ẩn biểu tượng Desktop, các driver và những biểu tượng trong start menu hoặc nguyên thanh taskbar.
Bạn cũng có thể tạo password để bảo vệ Windows và ngăn chặn người dùng sử dụng một chương trình nào đó. Điều khiển lưu lượng internet, xem thông số máy tính đã được sử dụng bởi một người khác trên PC.
Tìm thêm: Security, Administrator, 11.6,