Spy Emergency 11.0.205.0 - Ngăn chặn phần mềm độc hại

 • Bản quyền: Trial 15 days
 • Kích thước: 19 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
 • Nhà phát hành: NetGate Technologies
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 08/09/2012
 • Bình luận:
Vote103
77
QA code Spy Emergency 11.0.205.0 - Ngăn chặn phần mềm độc hại

Spy Emergency là phần mềm anti-spyware giúp gỡ bỏ nhanh chóng và an toàn spyware và những hiểm họa internet khác khỏi máy tính của bạn. Spy Emergency bảo vệ bạn chống lại hàng ngàn sự lây nhiễm và các phần mềm hiểm độc tiềm tàng.

 

Chức năng:

 • Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox và Opera
 • Quét bộ nhớ hệ thống
 • Quét registry
 • Quét các ổ đĩa của bạn
 • Quét thư mục hệ thống
 • Quét cookies
 • Quét host file
 • Quét VX2 complaint hijackers
 • Tự động sửa chữa LSP stack
 • Hệ thống phòng thủ theo thời gian thực chặn đứng spyware trước khi nó thực thi
 • Bảo vệ trình duyệt, bao gồm bảo vệ trang chủ
 • Bảo vệ cookies
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu tự động suốt đời
 • Cập nhật tin tức
 • Chức năng spy restore
 • Keeplist
 • Hỗ trợ lập lịch
 • Tinh chỉnh đơn giản
 • Giao diện người dùng trực quan và rõ ràng để gỡ bỏ spyware
 • Quét Shell Extension
 • Hỗ trợ giao diện
 • Hỗ trợ ngôn ngữ
 • Hỗ trợ kỹ thuật suốt đời
 • và nhiều hơn thế...

Spy Emergency là phần mềm anti-spyware giúp gỡ bỏ nhanh chóng và an toàn spyware và những hiểm họa internet khác khỏi máy tính của bạn. Spy Emergency bảo vệ bạn chống lại hàng ngàn sự lây nhiễm và các phần mềm hiểm độc tiềm tàng; bao gồm: